Kako se označava GM hrana u Hrvatskoj i EU?

2018-03-07T15:50:25+01:00

Mesni i mliječni proizvodi proizvedeni od životinja koje su se hranile GM usjevima ne moraju biti deklarirani kao GMO.